Pirmdiena, 2023. gada 11. decembris

Vārda diena: Valdis, Voldemārs, Valdemārs

Latvijas Sabiedriskie Mediji

APSTIPRINĀTS

ar 19.05.2022. rīkojumu Nr.41/A1-10.1

 

 

 Vadlīnijas raidījumu veidošanai VSIA „Latvijas Radio” priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 14.Saeimas vēlēšanām

 

1.          Vadlīnijas „Raidījumu veidošanai VSIA „Latvijas Radio” priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 14.Saeimas vēlēšanām” (turpmāk tekstā – vadlīnijas) ir izstrādātas, lai noteiktu kārtību, kādā veidojami un pārraidāmi raidījumi VSIA „Latvijas Radio” (turpmāk tekstā – Latvijas Radio) programmās priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. 

2.         Latvijas Radio veicina sabiedrības viedokļu daudzveidību, diskusijas, analīzi, palīdz cilvēkiem veidot savus uzskatus un pieņemt lēmumus.

3.         Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir no 2022.gada 4.jūnija līdz 2022.gada 1.oktobrim.

4.         Vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām, t.i., 2022. gada 30. septembrī un 1.oktobrī, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana Latvijas Radio programmās un raidījumos (turpmāk – raidījums/-i) ir aizliegta. Tas neattiecas uz Latvijas Radio programmu satura veidošanu un izplatīšanu. Latvijas Radio ir sava priekšvēlēšanu satura producents.

5.           Latvijas Radio nodrošina satura izplatīšanu ēterā FM apraidē un vienlaicīgi internetā audio formātā, kā arī tiešraides gadījumā vienlaicīgi internetā audiovizuālajā formātā. Paralēla Latvijas Radio satura fiksācija jebkādā formātā nav atļauta.

6.         Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā politiķi tiek aicināti uz dažādu žanru raidījumiem, t.sk. speciālām intervijām un politiskām diskusijām, kas veidotas ar mērķi nodrošināt auditoriju ar informāciju par politisko partiju programmām, politiķu uzskatiem, argumentāciju, politisko partiju darbības analīzi, tādējādi palīdzot vēlētājiem izdarīt izvēli.

7.         Latvijas Radio priekšvēlēšanu aģitācijas periodā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros kandidātu sarakstiem nodrošina iespēju piedalīties vismaz vienā raidījumā kādā no programmām. Partijām, kurām ir lielāks sabiedrības atbalsts un kuras saņēmušas valsts finansējumu, tiks veltīts vairāk raidlaika. Konkrētu raidījumu dalībnieku atlases kritērijus skatīt speciālajos noteikumos šo vadlīniju beigās.

8.       Pārējos (ar vēlēšanu saturu nesaistītos) raidījumos deputātu kandidātu sarakstos esošie deputātu kandidāti var tikt aicināti tikai izņēmuma gadījumā, ja viņu viedoklis ir absolūti nepieciešams kā speciālista vai eksperta vērtējums, kas nav aizstājams ar cita speciālista vai eksperta viedokli. Šajā gadījumā nav pieļaujams, ka auditorija to varētu uztvert kā tiešu vai netiešu politisko aģitāciju.

9.   Atspoguļojot to valsts amatpersonu darbību, kas kandidē vēlēšanās, žurnālisti izvērtē, vai amatpersona konkrētajā gadījumā veic savus oficiālos pienākumus vai tā ir priekšvēlēšanu aktivitāte. Raidījumos atspoguļo tikai tās amatpersonu darbības, kuras atbilst ziņu kritērijiem un par kurām sabiedrībai ir būtiski zināt.

10.       Viens no žurnālistikas svarīgākajiem uzdevumiem ir izglītot iedzīvotājus un veicināt viņos pilsonisku izpratni par politikas, ekonomikas, kultūras, tiesību, vides, drošības un sociālajiem jautājumiem, nodrošinot to sistēmisku aptvērumu. Attiecībās pret varu žurnālists ir īpaši analītisks un kritisks.

11.       Latvijas Radio darbinieki un personas, kas vada Latvijas Radio raidījumus, pret raidījumu viesiem izturas vienlīdzīgi, respektējot personas cieņu un godu, privāto dzīvi, tautību, domāšanas veidu, politisko un reliģisko pārliecību.

12.       Latvijas Radio darbinieki un personas, kas vada un veido Latvijas Radio raidījumus, priekšvēlēšanu satura veidošanā ievēro redakcionālo neatkarību un objektivitāti, partiju darbības analīzi balsta faktos, kritiku – argumentos.

13.       Aizliegts Latvijas Radio raidījumos veikt priekšvēlēšanu aģitāciju (politiskās partijas, politisko partiju apvienības vai deputāta kandidāta reklamēšanu plašsaziņas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju, politisko partiju apvienību vai deputāta kandidātu).

14.      Par priekšvēlēšanu aģitāciju materiālu izvietošanu nav uzskatāms faktu izklāsts ziņu pārraidēs un tiešajās reportāžās.

15.      Nav pieļaujama slēptā priekšvēlēšanu aģitācija - priekšvēlēšanu aģitācija, par kuru saņemta samaksa (jebkāda atlīdzība, tai skaitā jebkuri mantiski labumi, pakalpojumi, tiesību nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādām tiesībām par labu citai personai u.c.) un kuras apmaksātājs (atlīdzības devējs) nav norādīts atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasībām.

16.       Vēlēšanu dienā, kā arī 60 dienas pirms vēlēšanu dienas Latvijas Radio ir aizliegts izplatīt to personu nodrošinātus satura materiālus, t.sk. vadītus raidījumus, sagatavotus komentārus, intervijas un reportāžas (arī izplatīt šo personu pirms minētā perioda nodrošinātus satura materiālus atkārtojumā), kuras ir pieteiktas par deputātu kandidātiem vai pirms vēlēšanām publiski paziņojušas par savu līdzdalību kādas politiskās partijas, politisko partiju apvienības darbībā. Šīs personas var norīkot tādu pienākumu veikšanai, kuri nav saistīti ar tiešu piedalīšanos Latvijas Radio izplatītajās programmās. Ja tas nav iespējams, attiecīgajām personām var piešķirt atvaļinājumu.

17.       Latvijas Radio darbinieki un personas, kas vada Latvijas Radio raidījumus, nedrīkst rediģēt, montēt vai citādi pārveidot priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus un materiālus bez attiecīgās politiskās partijas, politisko partiju apvienības, to deputātu kandidātu un nesaistīto personu piekrišanas, kuras piedalās šajos raidījumos vai kuras ir iesniegušas Latvijas Radio priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

18.       Vēlēšanu dienā Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajā vēlēšanu norises laikā, t.i., 2022.gada 1.oktobrī no plkst. 07.00 līdz plkst. 20.00, Latvijas Radio raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko partiju, politisko partiju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti. Pēc iecirkņu aizvēršanas, publiskojot un apspriežot pie iecirkņiem veiktās aptaujas rezultātus (tā sauktos exit poll), tiek skaidri norādīts, ka tie ir aptaujas rezultāti un vēlēšanu rezultāti var būt atšķirīgi.

19.       Latvijas Radio darbiniekiem un personām, kas vada Latvijas Radio raidījumus, ir tiesības un pienākums nodrošināt raidījuma gaitu saskaņā ar redakcionālajiem plāniem un uzdevumiem, uzvesties kā ētera saimniekam, t.sk. pārtraukt intervējamo, ja viņš neatbild uz konkrēto jautājumu vai izvairās no atbildes sniegšanas, atbild ar pretjautājumu u.tml., kā arī viesi, kurš pēc vadītāja atkārtota aizrādījumu nepakļaujas raidījuma formātam, traucē raidījuma gaitu vai mēģina raidījumu izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai, ir tiesības izraidīt no raidījuma studijas.

20.       Latvijas Radio darbiniekiem un personām, kas vada Latvijas Radio raidījumus, sociālajos tīklos un tīmekļa vietnēs (piemēram, blogos, ierakstos vai komentāros) ir jāizvairās no tādu viedokļu un informācijas paušanas par politiskajām partijām, to pārstāvjiem u.c. jautājumiem, kas var kaitēt Latvijas Radio tēlam un mazināt auditorijas uzticību Latvijas Radio redakcionālajai neatkarībai. Latvijas Radio darbinieki un personas, kas vada Latvijas Radio raidījumus, tieši vai netieši neaicina balsot par vai pret kādu politisko partiju.

21.       Latvijas Radio programmu direktori un Ziņu dienesta vadītāja nodrošina informācijas sniegšanu par vadlīnijās noteikto Latvijas Radio darbiniekiem un personām, kas vada Latvijas Radio raidījumus, un vadlīniju ievērošanu.

 

Latvijas Radio tīmekļa vietnes un sociālie tīkli

22.       Latvijas Radio mājas lapās vēlēšanu saturs audio formātā tiek ievietots, atspoguļojot ēterā izskanējušos raidījumus. Tekstuālā informācija – raidījumu pieteikumi, apraksti u.tml. – tiek gatavota, ievērojot līdzsvara un objektivitātes principu.

 23.       Latvijas Radio sociālo tīklu kontos tiek atspoguļots saturs no lineārā ētera, ievērojot līdzsvara un objektivitātes principu.

24.       Latvijas Radio tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos neveido aptaujas, kuru rezultāti varētu paust attieksmi par kādu politisko spēku.

25.       Latvijas Radio sociālo tīklu un tīmekļa vietņu auditorijas komentāri tiek moderēti, lai izvairītos no personas cieņas un goda, privātās dzīves, tautības, domāšanas veida, politiskās un reliģiskās pārliecības aizskaršanas, kā arī aicināšanas uz vardarbību. Latvijas Radio interneta satura redaktoriem ir tiesības dzēst komentārus, kas neatbilst šiem kritērijiem.

 

Speciālie noteikumi

 

26. LR1 raidījumi

26.1. Priekšvēlēšanu intervijas analītiskajā raidījumā „Krustpunktā” tiešraidē ar visu kandidātu sarakstus iesniegušo partiju vai partiju apvienību līderiem. Vieta: Latvijas Radio.

26.1.1. Skanēšanas periods - no 15.08.2022. līdz 29.09.2022. (laikā no 13:05 līdz 13:58).

26.1.2. Uz interviju sarakstu pārstāvji tiks aicināti pēc CVK izlozētajiem numuriem 14. Saeimas vēlēšanās.

26.1.3. Katrs no kandidātu sarakstiem priekšvēlēšanu intervijā piedalās vienu reizi.

26.1.4. Katrā intervijā piedalās viena saraksta pārstāvis, un intervijas ilgums ir 25 minūtes.

26.1.5. Intervijas laikā plānoti arī Latvijas Radio klausītāju jautājumi.

26.1.6. Interviju cikla mērķis: izzināt konkrētā politiskā spēka prioritātes un darbības virzienus nākamās Saeimas darbības laikā, kā arī kandidātu iztaujāšanā iesaistīt sabiedrības pārstāvjus (LR klausītājus). 

26.2. Padziļinātas intervijas analītiskajā raidījumā “Krustpunktā” tiešraidē ar reālākajiem partiju izvirzītajiem premjerministra amata kandidātiem. Vieta: Latvijas Radio.

26.2.1. Skanēšanas periods - no 29.08.2022. līdz 29.09.2022. (laikā no 13:05 līdz 13:58).

26.2.2. Uz interviju tiks aicināti to partiju pārstāvji, kuriem ir lielāks sabiedrības atbalsts. Dalībnieku atlases kritērijs – partija vai partiju apvienība LTV/pētījumu centra SKDS sabiedriskās domas aptaujā 2022.gada augustā ir sasniegusi 5% atbalstu.

26.2.3. Katrā intervijā piedalās viena saraksta pārstāvis, un intervijas ilgums ir 53 minūtes.

26.2.4. Interviju mērķis: padziļināti izjautāt iespējamos premjerministra amata kandidātus par viņu politiskajiem piedāvājumiem, risinājumiem sabiedrībā aktuālām problēmām, līdzšinējo darbību un politiskajiem uzskatiem.  

 

27. Ziņu dienesta un Pētnieciskās žurnālistikas daļas veidotie raidījumi

27.1.  LR1 raidījumā „Labrīt” – analītisku sižetu sērija „Kas Tev jāzina par partijām”.

27.1.1.Skanēšanas periods:  no 03.08.2022. līdz 27.09.2022. (aptuveni 8 sižeti atkarībā no kritērijiem atbilstošo partiju skaita)

27.1.2. Mērķis: piedāvāt klausītājiem analīzi par nozīmīgāko Saeimas vēlēšanās kandidējošo partiju darbību.

27.1.3. Sižetu sērija tiek veidota par tām partijām, kas LTV/pētījumu centra SKDS sabiedriskās domas aptaujā 2022.gada augustā ir sasniegušas 2% atbalstu.

27.1.4. Viena sižeta garuma – 8 minūtes.

27.2. LR1 raidījumā „Labrīt” – faktu pārbaudes rubrika Re:Check (vēlēšanu saturs).

27.2.1.Skanēšanas periods:  no 03.08.2022. līdz 27.09.2022 (kopumā 8 rubrikas).

27.2.2. Mērķis: pārbaudīt dažādu priekšvēlēšanu kampaņā izskanējušo apgalvojumu atbilstību faktiem un informēt par to klausītājus.

27.2.3. Viena sižeta garuma – 8 minūtes.

27.3. LR1 raidījumos „Labrīt” un „Pēcpusdiena” - komentārs par priekšvēlēšanu kampaņu.

27.2.1.Skanēšanas periods:  no 03.08.2022. līdz 27.09.2022 (kopumā 4 komentāri).

27.1.2. Mērķis: piedāvāt dažādus viedokļus par priekšvēlēšanu kampaņas raksturīgākajām iezīmēm, spilgtākajiem notikumiem un politisko piedāvājumu atbilstību sabiedrības gaidām.

27.1.3. Komentārus sniedz viedokļu līderi no dažādām sabiedrības grupām.

27.1.4. Viena komentāra garums – 4-5 minūtes.

 

28. Latvijas Radio 2 veidotais saturs

28.1. Sižetu cikls sadarbībā ar ReTV

28.1.2. Skanēšanas periods: divas nedēļas pirms vēlēšanām (15.-30.septembris).

28.1.3. Mērķis: pievērst uzmanību Saeimas vēlēšanām un rosināt izdarīt savu izvēli.

28.1.4. Pirmajā nedēļā iedzīvotājiem visos vēlēšanu apgabalos tiek uzdoti jautājumi par to, ko sagaida no nākamās Saeimas dažādās jomās. Otrajā nedēļā iedzīvotāji visā Latvijā tiek aptaujāti par piedalīšanos vēlēšanās un līdzdalību politiskajās aktivitātēs.

 

29. Latvijas Radio 3 - Klasika

29.1. Divas diskusijas „Kultūra Latvijā”.

29.1.1. Skanēšanas laiks: septembris.

29.1.2. Mērķis – noskaidrot, ko sagaida nozares pārstāvji un ko sola nākamie Saeimas deputāti.

29.1.3. Vienas diskusijas ilgums – 55 minūtes.

29.1.4. Uz diskusijām tiek aicināti to partiju pārstāvji, kuriem ir lielāks sabiedrības atbalsts. Dalībnieku atlases kritērijs – partija vai partiju apvienība LTV/pētījumu centra SKDS sabiedriskās domas aptaujā 2022.gada augustā ir sasniegusi 5% atbalstu.

29.2 Raidījumi “Mana pieredze Latvijai”

29.2.1. Skanēšanas laiks: augusts un septembris.

29.2.2. Raidījuma mērķis ir iztaujāt ārzemēs strādājošos profesionālos latviešu mūziķus par radoša cilvēka iespējām, darba tirgu, procesiem, institūcijām, pieredzi, ko varētu pārnest uz Latvijas situāciju. Aicinājums būt arī aktīviem Latvijas kultūrpolitikas dalībniekiem.

29.2.3. Plānoti trīs raidījumi, katrs – 45 minūtes.

 

30. Latvijas Radio 4 – Doma laukums

30.1.Raidījumā "Izklāstā" intervijas ar premjera amata kandidātiem.

30.1.1. Skanēšanas periods: no 05.09.2022. līdz 29.09.2022.

30.1.2. Intervijas hronometrāža: 10 minūtes.

30.1.3. Mērķis: iepazīstināt ar premjera amata kandidātiem no katras partijas.

30.1.4. Intervijas veidošanas nosacījumi:

30.1.4.1. piedalīties interviju ciklā tiks aicinātas visas partijas, kas startēs Saeimas vēlēšanās;

30.1.4.2. uz interviju tiks aicināti tikai premjera amata kandidāti.

30.1.4.3. LR4 ēterā intervijas skanēs ierakstā;

30.1.4.4. intervijas tiks veidotas krievu valodā; ja premjera amata kandidāts sniegs interviju latviešu valodā, atbildes tiks tulkotas.

30.2. Raidījumā "Doma laukums" analītisko sižetu cikls "Partiju vizītkartes".

30.2.1. Skanēšanas periods:  no 05.09.2022. līdz 29.09.2022. Sižeta hronometrāža 5-6 minūtes.

30.2.2. Analītisko sižetu cikla mērķis: informēt klausītājus ar katru politisko spēku, kas startēs Saeimas vēlēšanās, tā vēsturi, izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm, saraksta spilgtākām personībām.

30.2.3. Sižetu cikla veidošanas nosacījumi:

30.2.3.1.  analītiskie sižeti tiks veidoti par katru no Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk – CVK) Saeimas vēlēšanām reģistrētiem partiju sarakstiem un to programmām;

30.2.3.2. sižeti tiks ievietoti ēterā saskaņā ar CVK izlozētajiem partiju numuriem Saeimas vēlēšanās;

30.2.3.3.  katrā sižetā tiks iekļauta  īsa intervija ar konkrētās politiskās partijas vai partiju apvienības pārstāvi par programmas saturu;

30.2.3.4. katra politiskā partija pati izvēlas savu pārstāvi intervijai konkrētajā sižetā.

 

31. Latvijas Radio 5 – Pieci.lv

31.1. 10 sižetu cikls “Pirmā reize”

31.1.1. Skanēšanas laiks: no 1. jūnija līdz 31. septembrim

31.1.2. Mērķis: stiprināt jauniešu vēlmi piedalīties savās pirmajās vēlēšanās.

31.1.3. Sižetu ciklā LR5 ētera personības sarunājas ar sabiedrībā atpazīstamiem jauniešiem, kuri izvēlējušies izdarīt savu izvēli. Raidījuma tēmas: viena cilvēka ietekme uz sabiedriskajiem procesiem, atbildība pret sabiedrību, atbildība pašam pret sevi, iesaiste, pašapziņa, līdzdalība utt.

31.1.4. Viena sižeta garums – ap 2 minūtēm.

31.2. Tiešsaistes debates/ spēle “Pasaki man acīs” jauniešu auditorijai

31.2.1. Skanēšanas laiks: septembris

31.2.2. Debatēs piedalās to partiju pārstāvji, kuriem ir lielāks sabiedrības atbalsts. Dalībnieku atlases kritērijs – partija vai partiju apvienība LTV/pētījumu centra SKDS sabiedriskās domas aptaujā 2022.gada augustā ir sasniegusi 5% atbalstu.

31.2.3. Debatēs piedalās un deputātu kandidātu atbildes vērtē jauniešu žūrija, kas sastāv no jauniešu vidē atpazīstamiem un aktīviem dažādu jomu cilvēkiem.

31.2.4. Deputātu kandidātu atbildēm uz jautājumiem būs ierobežots laiks.

31.2.5. Debašu mērķis: jauniešu auditorijai atbilstošā formātā apspriest jauniem cilvēkiem svarīgus jautājumus, meklēt tiem risinājumus, kā arī piesaistīt jauniešu uzmanību vēlēšanām.

31.2.6. Debates plānotas Latvijas Radio 1. studijā (vieta var mainīties). Tiešsaistē tās tiks rādītas LR5 Youtube platformā un fragmentāri – arī citos sociālajos tīklos un LR5 ēterā.

 

32.Latgales multimediju studijas veidotais saturs

32.1. Diskusijas ar Latgales vēlēšanu apgabala partiju sarakstu līderiem.

32.1.1. Skanēšanas periods - no 25.08.2022. līdz 23.09.2022. Latvijas Radio Latgales studijas facebook.com/LRlatgale kontā video tiešraidē un Latvijas Radio 1 Latgales apraidē raidījumā „Latgolys stuņde” laikā no 15:05 līdz 15:58.

32.1.2. Uz diskusijām sarakstu pārstāvji tiks aicināti pēc CVK izlozētajiem numuriem 14. Saeimas vēlēšanās (tiek aicināti sarakstu līderi, ja līderis nevar vai atsakās, tiek aicināts nākamais sarakstā).

32.1.3. Kopumā notiek trīs diskusijas, un katrs no kandidātu sarakstiem priekšvēlēšanu diskusijā piedalās vienu reizi.

32.1.4. Katrā diskusijā piedalās piecu sarakstu pārstāvji (skaits var tikt precizēts, atkarībā no iesniegto sarakstu skaita).

32.1.6. Diskusiju mērķis: izzināt politisko spēku piedāvājumus Latgales attīstībai, prioritātes un darbības virzienus nākamās Saeimas darbības laikā, kā arī kandidātu iztaujāšanā iesaistīt sabiedrības pārstāvjus (ielu intervijās ierakstot jautājumus iepriekš, kā arī uzdodot jautājumus, kas komentāru veidā ierakstīti zem video tiešraides sociālajā tīklā facebook.com).

32.1.7. Katras diskusijas garums - 60-70 minūtes.